Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Ζωοτεχνικά Προϊόντα

or empty cart

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο ( Fosfato bicalcico )

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο ( Fosfato bicalcico ) Image

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο σε μορφή χονδρόκοκκης σκόνης, κατάλληλο για όλα τα ζώα. Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής ασβεστίου και φώσφορου, ισορροπημένο και γρήγορα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό των ζωών. Περιέχει: φώσφορο 16 %και ασβέστιο 25 %.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρκετά συχνά τα ζώα χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες φωσφόρου και ασβεστίου από αυτές που περιέχονται στα σιτηρέσια και στις ζωοτροφές. Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο (fosfato bίcalcίco) αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα φωσφόρου και ασβεστίου άριστα ισορροπημένο και γρήγορα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό των ζώων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA : Κυλινδρικά δοχεία του 1 κιλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το φωσφορικό ασβέστιο αναμειγνύεται με τις
κοινές ζωοτροφές ή μπορεί να ενσωματωθεί
μαζί με τις συμπυκνωμένες τροφές των ζώων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ Ημερήσιες δόσεις:  
– Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 60-130g.
– Βοοειδή ενήλικα: 60-800.
– Μοσχάρια: 20-40 g
– Αλογα: 40-80 g
– Αιγοπρόβατα: 4-12 g
– Χοιρινά: 6-20 g
-Πουλερικά: 4-10 g
– Κουνέλια: -4-6 g

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο ( Fosfato bicalcico )

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο ( Fosfato bicalcico ) Image

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο σε μορφή χονδρόκοκκης σκόνης, κατάλληλο για όλα τα ζώα. Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής ασβεστίου και φώσφορου, ισορροπημένο και γρήγορα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό των ζωών. Περιέχει: φώσφορο 16 %και ασβέστιο 25 %.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρκετά συχνά τα ζώα χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες φωσφόρου και ασβεστίου από αυτές που περιέχονται στα σιτηρέσια και στις ζωοτροφές. Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο (fosfato bίcalcίco) αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα φωσφόρου και ασβεστίου άριστα ισορροπημένο και γρήγορα αφομοιώσιμο από τον οργανισμό των ζώων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA : Κυλινδρικά δοχεία του 1 κιλου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το φωσφορικό ασβέστιο αναμειγνύεται με τις
κοινές ζωοτροφές ή μπορεί να ενσωματωθεί
μαζί με τις συμπυκνωμένες τροφές των ζώων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ Ημερήσιες δόσεις:  
– Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 60-130g.
– Βοοειδή ενήλικα: 60-800.
– Μοσχάρια: 20-40 g
– Αλογα: 40-80 g
– Αιγοπρόβατα: 4-12 g
– Χοιρινά: 6-20 g
-Πουλερικά: 4-10 g
– Κουνέλια: -4-6 g