Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Απολυμαντικά και Υγειονολογικά Προϊόντα

or empty cart

Κρεολ-φενίνα (CRESOSOL)

Κρεολ-φενίνα (CRESOSOL) Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απολυμαντικό – αντισηπτικό σκεύασμα με πολλές εφαρμογές.
Χρησιμοποιείται για απολύμανση χώρων όπως ζωοτεχνικοί χώροι,σταθμόι,νοσοκομεία.Εξιδικεύεται στην καταστροφή μικροοργανισμών και χρησιμοποιείται ως διάλυμα σε νερό , συγκεκριμένα 500 ml για 10 L νερού. Είναι τελείως άοσμο.

Συσκευασία:

  • Μεταλλικό κουτί 1 λίτρου x 12 τεμάχια
  • Μεταλλικό κουτί 0,5 λίτρου x 24 τεμάχια

Κρεολ-φενίνα (CRESOSOL)

Κρεολ-φενίνα (CRESOSOL) Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απολυμαντικό – αντισηπτικό σκεύασμα με πολλές εφαρμογές.
Χρησιμοποιείται για απολύμανση χώρων όπως ζωοτεχνικοί χώροι,σταθμόι,νοσοκομεία.Εξιδικεύεται στην καταστροφή μικροοργανισμών και χρησιμοποιείται ως διάλυμα σε νερό , συγκεκριμένα 500 ml για 10 L νερού. Είναι τελείως άοσμο.

Συσκευασία:

  • Μεταλλικό κουτί 1 λίτρου x 12 τεμάχια
  • Μεταλλικό κουτί 0,5 λίτρου x 24 τεμάχια