Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Ερασιτεχνικές

or empty cart

Leader τύρφη- ηφαιστειακής προέλευσης

Leader τύρφη- ηφαιστειακής προέλευσης Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader Υπόστρωμα Ηφαιστειακής προέλευσης 

Η συγκεκριμένη σειρά είναι ένα οικολογικό σκεύασμα που περιλαμβάνει
ηφαιστειακούς κόκκους με υψηλό προστατευτικό στρώμα και ιδιότητες ζιζανιοκτόνου. 
Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κήπους , πάρκα , παρτέρια κλπ. 
Το ομοιόμορφο μέγεθος των σωματιδίων του επιτρέπει την άριστη επεξεργασία 
και τον μικρό χρόνο εγκατάστασης. Δίνει στα φυτά σας ένα πραγματικά αξιόλογο και
αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα το μικρο πορώδες των κόκκων του αφενός εγγυάται μια καλή 
θερμική μόνωση και αφετέρου αποθηκεύει ένα υψηλό απόθεμα νερού , μειώνοντας την αποξήρανση του εδάφους.
Εκτός από το έντονο χρώμα έχει και μια ενδιαφέρουσα διακοσμητική λειτουργία .


Συσκευασία : 33 Lt 

Leader τύρφη- ηφαιστειακής προέλευσης

Leader τύρφη- ηφαιστειακής προέλευσης Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader Υπόστρωμα Ηφαιστειακής προέλευσης 

Η συγκεκριμένη σειρά είναι ένα οικολογικό σκεύασμα που περιλαμβάνει
ηφαιστειακούς κόκκους με υψηλό προστατευτικό στρώμα και ιδιότητες ζιζανιοκτόνου. 
Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κήπους , πάρκα , παρτέρια κλπ. 
Το ομοιόμορφο μέγεθος των σωματιδίων του επιτρέπει την άριστη επεξεργασία 
και τον μικρό χρόνο εγκατάστασης. Δίνει στα φυτά σας ένα πραγματικά αξιόλογο και
αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα το μικρο πορώδες των κόκκων του αφενός εγγυάται μια καλή 
θερμική μόνωση και αφετέρου αποθηκεύει ένα υψηλό απόθεμα νερού , μειώνοντας την αποξήρανση του εδάφους.
Εκτός από το έντονο χρώμα έχει και μια ενδιαφέρουσα διακοσμητική λειτουργία .


Συσκευασία : 33 Lt