Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Ερασιτεχνικές

or empty cart

Leader για Εσπεριδοειδή

Leader για Εσπεριδοειδή Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader ειδική σειρά για εσπεριδοειδή 

Το υπόστρωμα Leader για εσπεριδοειδή παρέχει μια βέλτιστη φόρμουλα για την φροντίδα και την καλλιέργεια όλων των εσπεριδοειδών φυτών . Ο ισορροπημένος συνδυασμός επιλεγμένης ποιοτικής τύρφη και ελαφρόπετρας εγγυάται τη σωστή ισορροπία μεταξύ αερισμού και κατακράτησης του νερού , προκειμένου να αποφευχθεί η στασιμότητα του νερού κάτι πολύ επιβλαβές για τέτοιου είδους φυτών. Τα θρεπτικά  στοιχεία που αποτελούν την σύνθεσή του παρέχουν μια σταθερή και  ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών από τη μεταφύτευση έτσι ώστε τα φυτά  να αναπτύσσονται με πλούσιο ριζικό σύστημα και με έντονη ανθοφορία.Η ειδική φόρμουλα των υποστρωμάτων Leader για Εσπεριδοειδή τροφοδοτεί τα θρεπτικά στοιχεία και εγγυάται τη διαθεσιμότητα του νερού κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου .Παράλληλα εγγυάται ταχύτητα ανάπτυξης και βέλτιστο αερισμό του ριζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου .

Συσκευασία: 20 Lt

Leader για Εσπεριδοειδή

Leader για Εσπεριδοειδή Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader ειδική σειρά για εσπεριδοειδή 

Το υπόστρωμα Leader για εσπεριδοειδή παρέχει μια βέλτιστη φόρμουλα για την φροντίδα και την καλλιέργεια όλων των εσπεριδοειδών φυτών . Ο ισορροπημένος συνδυασμός επιλεγμένης ποιοτικής τύρφη και ελαφρόπετρας εγγυάται τη σωστή ισορροπία μεταξύ αερισμού και κατακράτησης του νερού , προκειμένου να αποφευχθεί η στασιμότητα του νερού κάτι πολύ επιβλαβές για τέτοιου είδους φυτών. Τα θρεπτικά  στοιχεία που αποτελούν την σύνθεσή του παρέχουν μια σταθερή και  ισορροπημένη διατροφή κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών από τη μεταφύτευση έτσι ώστε τα φυτά  να αναπτύσσονται με πλούσιο ριζικό σύστημα και με έντονη ανθοφορία.Η ειδική φόρμουλα των υποστρωμάτων Leader για Εσπεριδοειδή τροφοδοτεί τα θρεπτικά στοιχεία και εγγυάται τη διαθεσιμότητα του νερού κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου .Παράλληλα εγγυάται ταχύτητα ανάπτυξης και βέλτιστο αερισμό του ριζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου .

Συσκευασία: 20 Lt