Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Ερασιτεχνικές

or empty cart

Leader για Οξύφυλλα φυτά

Leader για Οξύφυλλα φυτά Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader ειδική σειρά για οξύφυλλα φυτά και Αζαλέες

Η ειδική σειρά Leader είναι ιδανική για οξύφυλλα φυτά, για την κηπουρική σε
γλάστρες και γενικότερα για τα φυτά που αναπτύσσονται σε όξινο pH και όξινο περιβάλλον. 
Η συγκεκριμένη φόρμουλα επικεντρώνεται στις ανάγκες όλων αυτών των φυτών τα οποία χρειάζονται 
ένα σταθερό pH και ένα όξινο έδαφος. Είναι κατασκευασμένο με τη γερμανική τύρφη.

Συσκευασία: 20 Lt 

Leader για Οξύφυλλα φυτά

Leader για Οξύφυλλα φυτά Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader ειδική σειρά για οξύφυλλα φυτά και Αζαλέες

Η ειδική σειρά Leader είναι ιδανική για οξύφυλλα φυτά, για την κηπουρική σε
γλάστρες και γενικότερα για τα φυτά που αναπτύσσονται σε όξινο pH και όξινο περιβάλλον. 
Η συγκεκριμένη φόρμουλα επικεντρώνεται στις ανάγκες όλων αυτών των φυτών τα οποία χρειάζονται 
ένα σταθερό pH και ένα όξινο έδαφος. Είναι κατασκευασμένο με τη γερμανική τύρφη.

Συσκευασία: 20 Lt