Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Ερασιτεχνικές

or empty cart

Leader Nathuro με ζεόλιθο

Leader Nathuro με ζεόλιθο Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader ειδική σειρά με ζεόλιθο

Η Leader Nathuro είναι ένα προϊόν που παρασκευάζεται μόνο από φυσικά συστατικά όπως η τύρφη, Ζεόλιθος και Χούμους φυτικής προελεύσεως. 
Η μοναδική της σύσταση φυσικών συστατικών εγγυάται πλούσια ανάπτυξη και την άφθονη ανθοφορία σε όλα τα φυτά.Η σειρά Nathuro είναι η καλύτερη 
επιλογή για την καλλιέργεια σε γλάστρες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
Συγκεκριμένα, η παρουσία 15% του ζεόλιθου δίνει στην τύρφη Nathuro τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά:
• μειώνει την ανάγκη ποτίσματος στο 30-40%, χωρίς να ξηραίνει τις ρίζες 
• ενισχύει τη δράση των λιπασμάτων και έτσι ελαχιστοποιεί και τη χρήση τους
(μείωση κόστους και προστασία περιβάλλοντος)
• βελτιστοποιεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό υπόστρωμα για την υπαίθρια καλλιέργεια με εξαιρετικά αποτελέσματα 
• βελτιώνει τις ικανότητες αποστράγγισης χωρίς να παρεμβαίνει με στις ικανότητες κατακράτησης του νερού

 

Συσκευασία :

  • 20 Lt
  • 50 Lt
  • 80 Lt

Leader Nathuro με ζεόλιθο

Leader Nathuro με ζεόλιθο Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader ειδική σειρά με ζεόλιθο

Η Leader Nathuro είναι ένα προϊόν που παρασκευάζεται μόνο από φυσικά συστατικά όπως η τύρφη, Ζεόλιθος και Χούμους φυτικής προελεύσεως. 
Η μοναδική της σύσταση φυσικών συστατικών εγγυάται πλούσια ανάπτυξη και την άφθονη ανθοφορία σε όλα τα φυτά.Η σειρά Nathuro είναι η καλύτερη 
επιλογή για την καλλιέργεια σε γλάστρες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 
Συγκεκριμένα, η παρουσία 15% του ζεόλιθου δίνει στην τύρφη Nathuro τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά:
• μειώνει την ανάγκη ποτίσματος στο 30-40%, χωρίς να ξηραίνει τις ρίζες 
• ενισχύει τη δράση των λιπασμάτων και έτσι ελαχιστοποιεί και τη χρήση τους
(μείωση κόστους και προστασία περιβάλλοντος)
• βελτιστοποιεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
• μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό υπόστρωμα για την υπαίθρια καλλιέργεια με εξαιρετικά αποτελέσματα 
• βελτιώνει τις ικανότητες αποστράγγισης χωρίς να παρεμβαίνει με στις ικανότητες κατακράτησης του νερού

 

Συσκευασία :

  • 20 Lt
  • 50 Lt
  • 80 Lt