Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Ερασιτεχνικές

or empty cart

Leader Φλοιός πεύκου

Leader Φλοιός πεύκου Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader Φλοιός Πεύκου
Πρόκειται για ένα φυσικό βιολογικό προϊόν που προέρχεται
από πεύκα. Τα πεύκα επιλέγονται προσεκτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία . 
Η συγκεκριμένη σειρά χρησιμοποιείται για διακόσμηση
σε παρτέρια , φράκτες , περιοχές σε πλαγιές , ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους ιδιαίτερης
αξίας . Παράλληλα μειώνει την εξάτμιση του νερού
και παρέχει οργανικές ουσίες έχοντας μια αργή αποσύνθεση .
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστατεύει τα φυτά από 
παγετούς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εμποδίζει το ριζικό σύστημα 
των ζιζανίων.

Συσκευασία: 80 lt

 

Leader Φλοιός πεύκου

Leader Φλοιός πεύκου Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Leader Φλοιός Πεύκου
Πρόκειται για ένα φυσικό βιολογικό προϊόν που προέρχεται
από πεύκα. Τα πεύκα επιλέγονται προσεκτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία . 
Η συγκεκριμένη σειρά χρησιμοποιείται για διακόσμηση
σε παρτέρια , φράκτες , περιοχές σε πλαγιές , ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους ιδιαίτερης
αξίας . Παράλληλα μειώνει την εξάτμιση του νερού
και παρέχει οργανικές ουσίες έχοντας μια αργή αποσύνθεση .
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα προστατεύει τα φυτά από 
παγετούς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εμποδίζει το ριζικό σύστημα 
των ζιζανίων.

Συσκευασία: 80 lt