Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Ερασιτεχνικές

or empty cart

Leader Blumenerde (Γενικής χρήσης-Bαλτικής προέλευσης)

Leader Blumenerde (Γενικής χρήσης-Bαλτικής προέλευσης) Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τύρφη Leader Blumenerde βαλτικής προελεύσεως είναι  η πιο κατάλληλη και ποιοτική λύση για την ερασιτεχνικής χρήση. Έχει μια μέτρια προς χονδρή δομή κάτι το οποίο την καθιστά κατάλληλη για  μεταφύτευση και ιδανική για τα φυτά που χρειάζονται μια σωστή και ισορροπημένη αποστράγγιση.Ολόκληρη η σειρά είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2092/91 της Ε.Ε. που επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία. Παρασκευάζεται με βιολογική πιστοποιημένη τύρφη και οικολογικά λιπάσματα.

-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-

Σύνθεση:

 • Ξανθιά τύρφη 60%
 • Μαύρη τύρφη 40%
 • Παράγοντας διαβροχής: 100 g/m3
 • PG MIX: 1,0 kg/m3
 • pH: 5,5- 6,5
 • Δομή :  (MEDIUM)
 • Aλατότητα : 1,0- 1,5

Συσκευασία:

 • 10 Lt
 • 20 Lt
 • 50 Lt
 • 80 Lt

Leader Blumenerde (Γενικής χρήσης-Bαλτικής προέλευσης)

Leader Blumenerde (Γενικής χρήσης-Bαλτικής προέλευσης) Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τύρφη Leader Blumenerde βαλτικής προελεύσεως είναι  η πιο κατάλληλη και ποιοτική λύση για την ερασιτεχνικής χρήση. Έχει μια μέτρια προς χονδρή δομή κάτι το οποίο την καθιστά κατάλληλη για  μεταφύτευση και ιδανική για τα φυτά που χρειάζονται μια σωστή και ισορροπημένη αποστράγγιση.Ολόκληρη η σειρά είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2092/91 της Ε.Ε. που επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία. Παρασκευάζεται με βιολογική πιστοποιημένη τύρφη και οικολογικά λιπάσματα.

-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-

Σύνθεση:

 • Ξανθιά τύρφη 60%
 • Μαύρη τύρφη 40%
 • Παράγοντας διαβροχής: 100 g/m3
 • PG MIX: 1,0 kg/m3
 • pH: 5,5- 6,5
 • Δομή :  (MEDIUM)
 • Aλατότητα : 1,0- 1,5

Συσκευασία:

 • 10 Lt
 • 20 Lt
 • 50 Lt
 • 80 Lt