Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Επαγγελματικές

or empty cart

Vermer Plus Super Potgrond

Vermer Plus Super Potgrond Image

Vermer Plus 

-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-

Είναι ένα πολύ αποστραγγιστικό και ελαφρύ υπόστρωμα,ιδανικό για σπορά,καλλιέργεια και μεταφύτευση στην οριστική θέση.Υπάρχει επίσης και σημαντική προσθήκη αργίλου.

Σύνθεση:

 • Ξανθιά τύρφη 80%
 • Μαύρη τύρφη 20%
 • PG MIX: 1,0kg/m3
 • pH: 5,2- 6,0
 • Δομή : μεσαία κοκκομετρία
 • Άργιλος: 90 κιλά/m3

Συσκευασία: 70 Lt

Vermer Plus Super Potgrond

Vermer Plus Super Potgrond Image

Vermer Plus 

-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-

Είναι ένα πολύ αποστραγγιστικό και ελαφρύ υπόστρωμα,ιδανικό για σπορά,καλλιέργεια και μεταφύτευση στην οριστική θέση.Υπάρχει επίσης και σημαντική προσθήκη αργίλου.

Σύνθεση:

 • Ξανθιά τύρφη 80%
 • Μαύρη τύρφη 20%
 • PG MIX: 1,0kg/m3
 • pH: 5,2- 6,0
 • Δομή : μεσαία κοκκομετρία
 • Άργιλος: 90 κιλά/m3

Συσκευασία: 70 Lt