Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Τύρφες-Υποστρώματα: Επαγγελματικές

or empty cart

STK 1,2,3,4 Super Potgrond

STK 1,2,3,4 Super Potgrond Image

STK 1,2,3,4 

-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-

Ιδανικό για σπορά σε όλες τις κλιματικές ζώνες λόγω της πολύ ευέλικτης φόρμουλας με ίδιο ποσοστό ξανθής και μαύρης τύρφης και διαφορετικού μεγέθους κοκκομετρία ανά τύπο.

Σύνθεση:

  • Ξανθιά τύρφη 50%
  • Μαύρη τύρφη 50%
  • PG MIX: 0,8kg/m3
  • pH: 5,2- 6,0
  • Δομή : 0-5 mm

Συσκευασία: 70 Lt

STK 1,2,3,4 Super Potgrond

STK 1,2,3,4 Super Potgrond Image

STK 1,2,3,4 

-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-

Ιδανικό για σπορά σε όλες τις κλιματικές ζώνες λόγω της πολύ ευέλικτης φόρμουλας με ίδιο ποσοστό ξανθής και μαύρης τύρφης και διαφορετικού μεγέθους κοκκομετρία ανά τύπο.

Σύνθεση:

  • Ξανθιά τύρφη 50%
  • Μαύρη τύρφη 50%
  • PG MIX: 0,8kg/m3
  • pH: 5,2- 6,0
  • Δομή : 0-5 mm

Συσκευασία: 70 Lt