Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

or empty cart

Sinergizer 15

Sinergizer 15 Image

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SINERGIZER 15 

100% ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΜΕΝΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΕΙΣ(γρ/100κιλά) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
υδρολίπανση 3-4 λίτρα/στρ. σε κάθε κύκλο Ξεκινώντας από τη μεταφύτευση τουλάχιστον 3 δόσεις στις φάσεις

1.Πριν την ανθοφορία

2. Στο δέσιμο

3. Στην ανάπτυξη του καρπού

Ξεκινώντας από την ανθοφορία τουλάχιστον 2-3 εφαρμογές

2-3 εφαρμογές γιο εποχές α) Φεβρουάριο – Μάρτιο β) Ιούλιο – Αύγουστο

γ) Οκτώβριο – Νοέμβριο

μέσα από τα συστήματα στάγδην άρδευση

κηπευτικά
δενδροκομία 80-120 ml/φυτό
ξινά 120-160 ml/φυτό
βιομηχανικές καλλιέργειες (παντζάρι, καπνός,καλαμπόκι,

πατάτα)

0,5-0,8 λίτρα/στρ.

 

 

Άλλες εφαρμογές

Διαφυλλικές εφαρμογές

α) σαν επιταχυντής ανάπτυξης 80-100 ml/100 kg νερό Στα ευαίσθητα στάδια των φυτών και πριν παρατηρηθούν συνθήκες στρες
β)συνεργιστικά με ζιζανιοκτόνα:2,5 λίτρα/εκτάριο

μυκητοκτόνα: 50 ml /100 kg

υγρά λιπάσματα: 50-80 ml/ 100 kg νερό

 

Μεταφύτευση για αποφυγή του σοκ μεταφύτευσης και την αποφυγή του κρύου 0,4-0,5 λίτρο/εκτάριο  Στις τρύπες της μεταφύτευσης διαλυόμενο στο νερό ή σε διάλυμα

SINERGIZER® ΣΥΝΘΣΗ : 

Χουμικό οξύ καθαρό 13,5%(150 gr/lt)

Συσκευασία:

  • 1 λίτρο
  • 5 λίτρα
  • 20 λίτρα
  • 50 λίτρα

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Sinergizer 15

Sinergizer 15 Image

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SINERGIZER 15 

100% ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΜΕΝΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΕΙΣ(γρ/100κιλά) ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
υδρολίπανση 3-4 λίτρα/στρ. σε κάθε κύκλο Ξεκινώντας από τη μεταφύτευση τουλάχιστον 3 δόσεις στις φάσεις

1.Πριν την ανθοφορία

2. Στο δέσιμο

3. Στην ανάπτυξη του καρπού

Ξεκινώντας από την ανθοφορία τουλάχιστον 2-3 εφαρμογές

2-3 εφαρμογές γιο εποχές α) Φεβρουάριο – Μάρτιο β) Ιούλιο – Αύγουστο

γ) Οκτώβριο – Νοέμβριο

μέσα από τα συστήματα στάγδην άρδευση

κηπευτικά
δενδροκομία 80-120 ml/φυτό
ξινά 120-160 ml/φυτό
βιομηχανικές καλλιέργειες (παντζάρι, καπνός,καλαμπόκι,

πατάτα)

0,5-0,8 λίτρα/στρ.

 

 

Άλλες εφαρμογές

Διαφυλλικές εφαρμογές

α) σαν επιταχυντής ανάπτυξης 80-100 ml/100 kg νερό Στα ευαίσθητα στάδια των φυτών και πριν παρατηρηθούν συνθήκες στρες
β)συνεργιστικά με ζιζανιοκτόνα:2,5 λίτρα/εκτάριο

μυκητοκτόνα: 50 ml /100 kg

υγρά λιπάσματα: 50-80 ml/ 100 kg νερό

 

Μεταφύτευση για αποφυγή του σοκ μεταφύτευσης και την αποφυγή του κρύου 0,4-0,5 λίτρο/εκτάριο  Στις τρύπες της μεταφύτευσης διαλυόμενο στο νερό ή σε διάλυμα

SINERGIZER® ΣΥΝΘΣΗ : 

Χουμικό οξύ καθαρό 13,5%(150 gr/lt)

Συσκευασία:

  • 1 λίτρο
  • 5 λίτρα
  • 20 λίτρα
  • 50 λίτρα

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.