Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

PAVONI

or empty cart

Maxi-Feed 9-18-27

Maxi-Feed 9-18-27 Image

Maxi-feed 9-18-27

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική άζωτο (Ν) 9%

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν) 3%

Αμμωνιακό άζωτο (Ν) 6%

Ουρικό Άζωτο(Ν) –

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P205) 18%

οξείδιο του καλίου (K2O) 27%

Βόριο (B)  0,01%

Χαλκός (Cu) 0,002 %

Σίδηρος (Fe)  0,02%

Μαγγάνιο (Μn) 0,01%

Mόλυβδος (Mo) 0,001 %

Ψευδάργυρος (Ζn) 0,002 %

pH 4.2

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 1.15

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Maxi-Feed 9-18-27

Maxi-Feed 9-18-27 Image

Maxi-feed 9-18-27

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική άζωτο (Ν) 9%

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν) 3%

Αμμωνιακό άζωτο (Ν) 6%

Ουρικό Άζωτο(Ν) –

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P205) 18%

οξείδιο του καλίου (K2O) 27%

Βόριο (B)  0,01%

Χαλκός (Cu) 0,002 %

Σίδηρος (Fe)  0,02%

Μαγγάνιο (Μn) 0,01%

Mόλυβδος (Mo) 0,001 %

Ψευδάργυρος (Ζn) 0,002 %

pH 4.2

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 1.15

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.