Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

PAVONI

54
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/pavoni/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

PAVONI
Maxi-feed 20-20-20
Maxi-feed 20-20-20 Image

Maxi-feed 20-20-20

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική άζωτο (Ν) 20%

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν) 6%

Αμμωνιακό άζωτο (Ν) 4%

Ουρικό Άζωτο(Ν) 10%

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P205) 20%

οξείδιο του καλίου (K2O) 20%

Βόριο (B)  0,01%

Χαλκός (Cu) 0,002 %

Σίδηρος (Fe)  0,02%

Μαγγάνιο (Μn) 0,01%

Mόλυβδος (Mo) 0,001 %

Ψευδάργυρος (Ζn) 0,002 %

pH 4.9

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 0.88

 

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Maxi-Feed 16-5-30
Maxi-Feed 16-5-30 Image

Maxi-feed 16-5-30

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική άζωτο (Ν) 16%

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν) 9%

Αμμωνιακό άζωτο (Ν) 5%

Ουρικό Άζωτο(Ν) 2%

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P205) 5%

οξείδιο του καλίου (K2O) 30%

Βόριο (B)  0,01%

Χαλκός (Cu) 0,002 %

Σίδηρος (Fe)  0,02%

Μαγγάνιο (Μn) 0,01%

Mόλυβδος (Mo) 0,001 %

Ψευδάργυρος (Ζn) 0,002 %

pH 4.7

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 1.24

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Maxi-Feed 9-18-27
Maxi-Feed 9-18-27 Image

Maxi-feed 9-18-27

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ολική άζωτο (Ν) 9%

Συνολικό οργανικό άζωτο (Ν) 3%

Αμμωνιακό άζωτο (Ν) 6%

Ουρικό Άζωτο(Ν) –

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P205) 18%

οξείδιο του καλίου (K2O) 27%

Βόριο (B)  0,01%

Χαλκός (Cu) 0,002 %

Σίδηρος (Fe)  0,02%

Μαγγάνιο (Μn) 0,01%

Mόλυβδος (Mo) 0,001 %

Ψευδάργυρος (Ζn) 0,002 %

pH 4.2

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) 1.15

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Idrosol 12-40-12
Idrosol 12-40-12 Image

Idrosol 12-40-12

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

 

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Idrosol 12-7-36
Idrosol 12-7-36 Image

Idrosol 12-7-36

Κρυσταλλικά Λιπάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ( ΣΑΝ ΖΑΧΑΡΗ )
ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι έτσι παρασκευασμένα  ώστε
να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ταχύτερη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από το ριζικό σύστημα 
της κάθε καλλιέργειας ενώ παράλληλα τα συστήματα άρδευσης συνεχίζουν 
την λειτουργία τους χωρίς να επηρεαστούν.
 

 

Συσκευασία:Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
PAVONI
Maxi-Feed 16-5-30 Image
Maxi-Feed 16-5-30
Maxi-feed 16-5-30 Κρυσταλλικά Λιπάσματα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ... Read More
Maxi-Feed 9-18-27 Image
Maxi-Feed 9-18-27
Maxi-feed 9-18-27 Κρυσταλλικά Λιπάσματα ... Read More
Idrosol 12-40-12 Image
Idrosol 12-40-12
Idrosol 12-40-12 Κρυσταλλικά Λιπάσματα ... Read More
Idrosol 12-7-36 Image
Idrosol 12-7-36
Idrosol 12-7-36 Κρυσταλλικά Λιπάσματα ... Read More