Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

FOMET: Βιολογική σειρά και εδαφοβελτιωτικά

or empty cart

Biozolfo

Biozolfo Image

 BIOZOLFO

Η ιδανική λύση για τη διόρθωση του pH και για προβλήματα ανεπάρκειας θείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο άριστος συνδυασμός στοιχειακού θείου επίπασης και χουμοποιημένης οργανικής ουσίας στο BIOZOLFO 620, επιδρά άμεσα προκειμένου να βελτιωθούν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Το ιδανικό εύρος του pH για τις καλλιέργειες βρίσκεται μεταξύ του 6 και του 7. Πολλές καλλιέργειες απορροφούν θείο σε ποσότητες ίσες με αυτές του φωσφόρου ή ακόμη και μεγαλύτερες, όπως τα σταυρανθή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΘΕΙΟ (S) 51 %

ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 2 %

ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) 1,5-2 %

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O) 0,5-1 %

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO) 0,5 %

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ(C)ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 13-14%

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOΠΟΙΗΜΕΝΗ 22-25 %

pH  4

Συσκευασία: Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Biozolfo

Biozolfo Image

 BIOZOLFO

Η ιδανική λύση για τη διόρθωση του pH και για προβλήματα ανεπάρκειας θείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο άριστος συνδυασμός στοιχειακού θείου επίπασης και χουμοποιημένης οργανικής ουσίας στο BIOZOLFO 620, επιδρά άμεσα προκειμένου να βελτιωθούν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Το ιδανικό εύρος του pH για τις καλλιέργειες βρίσκεται μεταξύ του 6 και του 7. Πολλές καλλιέργειες απορροφούν θείο σε ποσότητες ίσες με αυτές του φωσφόρου ή ακόμη και μεγαλύτερες, όπως τα σταυρανθή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΘΕΙΟ (S) 51 %

ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) 2 %

ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) 1,5-2 %

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O) 0,5-1 %

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO) 0,5 %

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ(C)ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 13-14%

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOΠΟΙΗΜΕΝΗ 22-25 %

pH  4

Συσκευασία: Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.