Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

FOMET: Βιολογική σειρά και εδαφοβελτιωτικά

or empty cart

Azocor 10,5

Azocor 10,5 Image

AZOCOR 10,5

ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Είναι ένα αζωτούχο οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης, ειδικό για τη λίπανση καλλιεργειών όπως κηπευτικά, φρούτα και καλλωπιστικά φυτά. Το πρώτο άζωτο που ελευθερώνεται είναι εκείνο που προέρχεται από την οργανική ουσία, εν συνεχεία ελευθερώνεται το άζωτο των οργανικών πιτών (σόγιας) και τελευταίο αυτό των κεράτινων ιστών. Η σύνθεση αυτή συντελεί στην αποφυγή συγκέντρωσης ανόργανου αζώτου στο έδαφος, που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα φυτοτοξικότητας στα φύλλα και απώλειες λόγω έκπλυσης του αζώτου σε νιτρική μορφή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν)  10,5 %

ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5)  1,2-1,8 %

ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O) 1-1,5 %

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 31-34 %

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  58-63 %

pH  6-7

Σωστός τρόπος λίπανσης

Χωράφι

Βάθος ελάχιστο : 2 εκατοστά , μέγιστο :15 εκατοστά

Δενδροκομία

Απόσταση από τον κορμό : 18/20 cm

Βάθος ελάχιστο: 10 cm, μέγιστο: 15 εκατοστά

Συσκευασία: Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Azocor 10,5

Azocor 10,5 Image

AZOCOR 10,5

ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Είναι ένα αζωτούχο οργανικό λίπασμα σταδιακής αποδέσμευσης, ειδικό για τη λίπανση καλλιεργειών όπως κηπευτικά, φρούτα και καλλωπιστικά φυτά. Το πρώτο άζωτο που ελευθερώνεται είναι εκείνο που προέρχεται από την οργανική ουσία, εν συνεχεία ελευθερώνεται το άζωτο των οργανικών πιτών (σόγιας) και τελευταίο αυτό των κεράτινων ιστών. Η σύνθεση αυτή συντελεί στην αποφυγή συγκέντρωσης ανόργανου αζώτου στο έδαφος, που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα φυτοτοξικότητας στα φύλλα και απώλειες λόγω έκπλυσης του αζώτου σε νιτρική μορφή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν)  10,5 %

ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5)  1,2-1,8 %

ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O) 1-1,5 %

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 31-34 %

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  58-63 %

pH  6-7

Σωστός τρόπος λίπανσης

Χωράφι

Βάθος ελάχιστο : 2 εκατοστά , μέγιστο :15 εκατοστά

Δενδροκομία

Απόσταση από τον κορμό : 18/20 cm

Βάθος ελάχιστο: 10 cm, μέγιστο: 15 εκατοστά

Συσκευασία: Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.