Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

FCP SPECIALTY

47
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/fcp-specialty/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

FCP-SPECIALTY
Cereas 38-0-0 +15SO3 (κίτρινου χρώματος)
Cereas 38-0-0 +15SO3 (κίτρινου χρώματος) Image

Cereas 38-0-0 +15SO3 (κίτρινου χρώματος) 

SPECIALITY

Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (Ν) και χαρακτηρίζεται από τις δια ο • ετικέ ο . έ αώτου που περιέχει. Είναι ιδανική για επιφανειακή και βασική λiπανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Προϊόντα υψηλής ποιότητας

– Ομοιομορφία των κόκκων για καλύτερη διασπορά

– Απουσία σκόνης κατά την εφαρμογή

– Ιδανικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες αζώτου από έκπλυση και εξάτμιση

– Διάφορες μορφές αζώτου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο άζωτο για περισσότερο χρόνο στο έδαφος και καθ’ όλη την διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου

– Η παρουσία θείου στην σύνθεση τους, συντελεί στην αύξηση των πρωτεϊνών στις καλλιέργειες σιτηρών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Cereafast 33-0-0+11CaO
Cereafast 33-0-0+11CaO Image

Cereafast 33-0-0+11CaO

SPECIALITY

Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (Ν) και χαρακτηρίζεται από τις δια ο • ετικέ ο . έ αώτου που περιέχει. Είναι ιδανική για επιφανειακή και βασική λiπανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Προϊόντα υψηλής ποιότητας

– Ομοιομορφία των κόκκων για καλύτερη διασπορά

– Απουσία σκόνης κατά την εφαρμογή

– Ιδανικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες αζώτου από έκπλυση και εξάτμιση

– Διάφορες μορφές αζώτου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο άζωτο για περισσότερο χρόνο στο έδαφος και καθ’ όλη την διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου

– Η παρουσία θείου στην σύνθεση τους, συντελεί στην αύξηση των πρωτεϊνών στις καλλιέργειες σιτηρών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Nitroslow40 40-0-0+13SO3 με NBPT (κόκκινου χρώματος)
Nitroslow40 40-0-0+13SO3 με NBPT (κόκκινου χρώματος) Image

Nitroslow40 40-0-0+13SO3 με NBPT (κόκκινου χρώματος)

SPECIALITY

Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (Ν) και χαρακτηρίζεται από τις δια ο • ετικέ ο . έ αώτου που περιέχει. Είναι ιδανική για επιφανειακή και βασική λiπανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Προϊόντα υψηλής ποιότητας

– Ομοιομορφία των κόκκων για καλύτερη διασπορά

– Απουσία σκόνης κατά την εφαρμογή

– Ιδανικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες αζώτου από έκπλυση και εξάτμιση

– Διάφορες μορφές αζώτου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο άζωτο για περισσότερο χρόνο στο έδαφος και καθ’ όλη την διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου

– Η παρουσία θείου στην σύνθεση τους, συντελεί στην αύξηση των πρωτεϊνών στις καλλιέργειες σιτηρών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Nitroslow46 46-0-0 με NBPT (μπλέ χρώματος)
Nitroslow46 46-0-0 με NBPT (μπλέ χρώματος) Image

Nitroslow46 46-0-0 με NBPT (μπλέ χρώματος)

SPECIALITY

Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (Ν) και χαρακτηρίζεται από τις δια ο • ετικέ ο . έ αώτου που περιέχει. Είναι ιδανική για επιφανειακή και βασική λiπανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Προϊόντα υψηλής ποιότητας

– Ομοιομορφία των κόκκων για καλύτερη διασπορά

– Απουσία σκόνης κατά την εφαρμογή

– Ιδανικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες αζώτου από έκπλυση και εξάτμιση

– Διάφορες μορφές αζώτου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο άζωτο για περισσότερο χρόνο στο έδαφος και καθ’ όλη την διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου

– Η παρουσία θείου στην σύνθεση τους, συντελεί στην αύξηση των πρωτεϊνών στις καλλιέργειες σιτηρών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Starslow 30-15-0
Starslow 30-15-0 Image

Starslow 30-15-0

SPECIALITY

Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (Ν) και χαρακτηρίζεται από τις δια ο • ετικέ ο . έ αώτου που περιέχει. Είναι ιδανική για επιφανειακή και βασική λiπανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Προϊόντα υψηλής ποιότητας

– Ομοιομορφία των κόκκων για καλύτερη διασπορά

– Απουσία σκόνης κατά την εφαρμογή

– Ιδανικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες αζώτου από έκπλυση και εξάτμιση

– Διάφορες μορφές αζώτου έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο άζωτο για περισσότερο χρόνο στο έδαφος και καθ’ όλη την διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου

– Η παρουσία θείου στην σύνθεση τους, συντελεί στην αύξηση των πρωτεϊνών στις καλλιέργειες σιτηρών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

FCP-SPECIALTY
Cereas 38-0-0 +15SO3 (κίτρινου χρώματος) Image
Cereas 38-0-0 +15SO3 (κίτρινου χρώματος)
Cereas 38-0-0 +15SO3 (κίτρινου χρώματος)  SPECIALITY Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων ... Read More
Cereafast 33-0-0+11CaO Image
Cereafast 33-0-0+11CaO
Cereafast 33-0-0+11CaO ... Read More
Nitroslow40 40-0-0+13SO3 με NBPT (κόκκινου χρώματος) Image
Nitroslow40 40-0-0+13SO3 με NBPT (κόκκινου χρώματος)
Nitroslow40 40-0-0+13SO3 με NBPT (κόκκινου χρώματος) SPECIALITY Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπα... Read More
Nitroslow46 46-0-0 με NBPT (μπλέ χρώματος) Image
Nitroslow46 46-0-0 με NBPT (μπλέ χρώματος)
Nitroslow46 46-0-0 με NBPT (μπλέ χρώματος) SPECIALITY Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων π... Read More
Starslow 30-15-0 Image
Starslow 30-15-0
Starslow 30-15-0 SPECIALITY Η σειρά SPECIALITY κοκκωδών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (Ν) και ?... Read More