Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

FCP FERT

49
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/fcp-fert/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

FCP-FERT
Granoro 10-20-0 +20SO3 2N-Org
Granoro 10-20-0 +20SO3 2N-Org Image

Granoro 10-20-0 +20SO3 2N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Flex 6-10-18 +16SO3 2N-Org
Flex 6-10-18 +16SO3 2N-Org Image

Flex 6-10-18 +16SO3 2N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Power 6-23-0 +12 SO3 2N-Org
Power 6-23-0 +12 SO3 2N-Org Image

Power 6-23-0 +12 SO3 2N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ortofrutto special 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org
Ortofrutto special 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org Image

Ortofrutto special 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Olivo 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org
Olivo 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org Image

Olivo 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Master NPK 10-5-15 +25SO3 1N-Org
Master NPK 10-5-15 +25SO3 1N-Org Image

Master NPK 10-5-15 +25SO3 1N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

FCP-FERT
Granoro 10-20-0 +20SO3 2N-Org Image
Granoro 10-20-0 +20SO3 2N-Org
Granoro 10-20-0 +20SO3 2N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπ?... Read More
Flex 6-10-18 +16SO3 2N-Org Image
Flex 6-10-18 +16SO3 2N-Org
Flex 6-10-18 +16SO3 2N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασ... Read More
Power 6-23-0 +12 SO3 2N-Org Image
Power 6-23-0 +12 SO3 2N-Org
Power 6-23-0 +12 SO3 2N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπα?... Read More
Ortofrutto special 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org Image
Ortofrutto special 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org
Ortofrutto special 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχη?... Read More
Olivo 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org Image
Olivo 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org
Olivo 12-6-6 +30SO3 +0,01B 1N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λ?... Read More
Master NPK 10-5-15 +25SO3 1N-Org Image
Master NPK 10-5-15 +25SO3 1N-Org
Master NPK 10-5-15 +25SO3 1N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λι... Read More