Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

FCP FERT premium

48
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/fcp-fert-premium/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

FCP-FERT-premium
Jolly 6-10-20 +20SO3 2N-Org
Jolly 6-10-20 +20SO3 2N-Org Image

Jolly 6-10-20 +20SO3 2N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ortoplus 6-18-8+22SO3 2N-Org
Ortoplus 6-18-8+22SO3 2N-Org Image

Ortoplus 6-18-8+22SO3 2N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Vinfrutto 8-16-14+2 MgO +30SO3 +0,01B +0,5F +0,01Zn 2N-Org
Vinfrutto 8-16-14+2 MgO +30SO3 +0,01B +0,5F +0,01Zn 2N-Org Image

Vinfrutto 8-16-14+2 MgO +30SO3 +0,01B +0,5F +0,01Zn 2N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Energy 11-5-9 +30SO3 1,5N-Org
Energy 11-5-9 +30SO3 1,5N-Org Image

Energy 11-5-9 +30SO3 1,5N-Org

FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ)

Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπασμάτων περιλαμβάνει διάφορους τύπους (ΝΡΚ, ΝΡ, Ν) και χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανικού αζώτου (Ν) αργής αποδέσμευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

– Οργανικό υπόστρωμα υψηλής ποιότητας (AGROGEL)

– Οργανικό άζωτο κοκκώδες (2% Ν Οργανικό)

– Φώσφορος διαλυτός και άμεσα αφομοιώσιμος

– Θείο υψηλής διαλυτότητας

– Φυσιολογικά όξινη αντίδραση

– Ιδανικά για κάθε τύπο λίπανσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :Σακί 25 Κιλών, παλλέτα 1200 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

FCP-FERT-premium
Jolly 6-10-20 +20SO3 2N-Org Image
Jolly 6-10-20 +20SO3 2N-Org
Jolly 6-10-20 +20SO3 2N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργαν?... Read More
Ortoplus 6-18-8+22SO3 2N-Org Image
Ortoplus 6-18-8+22SO3 2N-Org
Ortoplus 6-18-8+22SO3 2N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπα... Read More
Vinfrutto 8-16-14+2 MgO +30SO3 +0,01B +0,5F +0,01Zn 2N-Org Image
Vinfrutto 8-16-14+2 MgO +30SO3 +0,01B +0,5F +0,01Zn 2N-Org
Vinfrutto 8-16-14+2 MgO +30SO3 +0,01B +0,5F +0,01Zn 2N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπ... Read More
Energy 11-5-9 +30SO3 1,5N-Org Image
Energy 11-5-9 +30SO3 1,5N-Org
Energy 11-5-9 +30SO3 1,5N-Org FERT (ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ) Η σειρά FERT κοκκωδών οργανοχημικών λιπ?... Read More