Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: KAPPASPECIALS (πράσινου χρώματος)

or empty cart

VIGNIETO- FRUTTETO2 (10-5-15 + 2 MgO +28 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)

VIGNIETO- FRUTTETO2 (10-5-15 + 2 MgO +28 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

10-5-15 + 2 MgO +28 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   αμπέλι, φρούτα

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

VIGNIETO- FRUTTETO2 (10-5-15 + 2 MgO +28 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)

VIGNIETO- FRUTTETO2 (10-5-15 + 2 MgO +28 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

10-5-15 + 2 MgO +28 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   αμπέλι, φρούτα

Συσκευασία : σακί 25 κιλών