Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: KAPPASPECIALS (πράσινου χρώματος)

or empty cart

ΟLIVETO2 (12-8-8 + 2 MgO +21 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)

ΟLIVETO2 (12-8-8 + 2 MgO +21 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

12-8-8 + 2 MgO +21 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   ελιά, εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

ΟLIVETO2 (12-8-8 + 2 MgO +21 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)

ΟLIVETO2 (12-8-8 + 2 MgO +21 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

12-8-8 + 2 MgO +21 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   ελιά, εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών