Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: KAPPASPECIALS (πράσινου χρώματος)

4
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/adriatica-kappaspecials-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

Αdriatica: KAPPASPECIALS (πράσινου χρώματος)
ORTO FRUTTA1 ( 20-10-10 + 16 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
ORTO FRUTTA1 ( 20-10-10 + 16 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

20-10-10 + 16 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   λαχανικά,φράουλες,αμπέλι,ελιά,αγγινάρα

καρποφόρα δέντρα, κ.α

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

ORTO FRUTTA2 (18-8-8 + 2 MgO + 20 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
ORTO FRUTTA2 (18-8-8 + 2 MgO + 20 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

18-8-8 + 2 MgO + 20 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   λαχανικά,αμπέλι,

καρποφόρα δέντρα, κ.α

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

ΟLIVETO1 (14-10-12 + 2 MgO +12 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
ΟLIVETO1 (14-10-12 + 2 MgO +12 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

14-10-12 + 2 MgO +12 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   ελιά, εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

ΟLIVETO2 (12-8-8 + 2 MgO +21 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
ΟLIVETO2 (12-8-8 + 2 MgO +21 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

12-8-8 + 2 MgO +21 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   ελιά, εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

VIGNIETO- FRUTTETO1 (12-6-18 + 2 MgO +24 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
VIGNIETO- FRUTTETO1 (12-6-18 + 2 MgO +24 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

12-6-18 + 2 MgO +24 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   αμπέλι,φρούτα

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

VIGNIETO- FRUTTETO2 (10-5-15 + 2 MgO +28 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
VIGNIETO- FRUTTETO2 (10-5-15 + 2 MgO +28 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

10-5-15 + 2 MgO +28 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   αμπέλι, φρούτα

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

VIGNIETO- FRUTTETO3 (10-6-18 + 3 MgO +33 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn)
VIGNIETO- FRUTTETO3 (10-6-18 + 3 MgO +33 SO3 + 0,1 B + 0,1 Zn) Image

10-6-18 + 3 MgO +33 SO+ 0,1 B + 0,1 Zn

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 Πριν τη σπορά, ολική   λαχανικά,αμπέλι,φρούτα,φράουλα

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

Αdriatica: KAPPASPECIALS (πράσινου χρώματος)