Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Σειρά Ν – GOOO

or empty cart

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD Image

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Oλική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD Image

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Oλική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών