Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Σειρά Ν – GOOO

or empty cart

N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD

N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Oλική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD

N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Oλική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών