Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Σειρά Ν – GOOO

or empty cart

N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD

N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,

φρούτα,εσπεριδοειδή,ζαχαρότευτλα,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD

N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,

φρούτα,εσπεριδοειδή,ζαχαρότευτλα,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών