Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Σειρά Ν – GOOO

or empty cart

N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD

N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD Image

ΝΡΚ 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική,ειδικό για μεταφύτευση λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,φρούτα,αμπέλι,εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD

N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD Image

ΝΡΚ 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική,ειδικό για μεταφύτευση λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,φρούτα,αμπέλι,εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών