Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Σειρά Ν – GOOO

or empty cart

N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD

N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

NPK 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,

φρούτα,αμπέλι,εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD

N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

NPK 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,

φρούτα,αμπέλι,εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών