Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Σειρά Ν – GOOO

8
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/adriatica-%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC-%CE%BD-gooo/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

Αdriatica: Σειρά Ν – GOOO (με επιβραδυντή DCD)
N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD
N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

NPK 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,

φρούτα,αμπέλι,εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD
N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD Image

ΝΡΚ 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική,ειδικό για μεταφύτευση λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,φρούτα,αμπέλι,εσπεριδοειδή

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD
N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,

φρούτα,εσπεριδοειδή,ζαχαρότευτλα,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD
N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image

N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Oλική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD
N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD Image

N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Oλική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

Αdriatica: Σειρά Ν – GOOO (με επιβραδυντή DCD)
N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD Image
N-GOOO 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD
NPK 14-06-16 + 30 SO3 με επιβραδυντή DCD ... Read More
N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD Image
N-GOOO 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD
ΝΡΚ 20-05-08 + 12 SO3 + 2 MgO με επιβραδυντή DCD ... Read More
N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image
N-GOOO NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD
NP 20-10-0 +32 SO3 με επιβραδυντή DCD ... Read More
N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD Image
N-GOO N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD
N 32-0-0 + 32 SO3 με επιβραδυντή DCD ... Read More
N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD Image
N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD
N 40-0-0 +2 MgO με επιβραδυντή DCD ... Read More