Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Αζωτούχα

or empty cart

ENERGIKO (33,5-0-0 + 44 SO3)

ENERGIKO (33,5-0-0 + 44 SO3) Image

33,5-0-0 + 44 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

ENERGIKO (33,5-0-0 + 44 SO3)

ENERGIKO (33,5-0-0 + 44 SO3) Image

33,5-0-0 + 44 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών