Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Αζωτούχα

or empty cart

UNIKO (25,5-0-0 + 44 SO3)

UNIKO (25,5-0-0 + 44 SO3) Image

25,5-0-0 + 44 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη,ελιά

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

UNIKO (25,5-0-0 + 44 SO3)

UNIKO (25,5-0-0 + 44 SO3) Image

25,5-0-0 + 44 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική λαχανικά,εσπεριδοειδή,αγρωστώδη,ελιά

Συσκευασία : σακί 25 κιλών