Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Αζωτούχα

or empty cart

PRATIKO (20,6-0-0 + 58 SO3)

PRATIKO (20,6-0-0 + 58 SO3) Image

20,6-0-0 + 58 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

PRATIKO (20,6-0-0 + 58 SO3)

PRATIKO (20,6-0-0 + 58 SO3) Image

20,6-0-0 + 58 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
λαχανικά,οπωροφόρα δέντρα,αγρωστώδη

Συσκευασία : σακί 25 κιλών