Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Adriatica: Άλλοι Τύποι

6
Yes
Detail
Detail
None
1
Search...
/adriatica-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%B9/
or empty cart
Detail
Sort By:

Κατηγορίες

Αdriatica: Άλλοι Τύποι
Αdriatica: Άλλοι Τύποι
K-KALI (0-0-28 + 8 MgO+ 23 SO3)
K-KALI (0-0-28 + 8 MgO+ 23 SO3) Image

0-0-28 + 8 MgO+ 23 SO3

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν τη σπορά,ολική

Συσκευασία : σακί 25 κιλών

Αdriatica: Άλλοι Τύποι