Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Οργανοχημικά / σειρά AZOMAT

or empty cart

Αzomat 10-18+15C

Αzomat 10-18+15C Image

Αzomat 10-18+15C

ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ / ΣΕΙΡΑ ΑΖΟΜΑΤ

Φυσική διαμόρφωση: ομοιογενές σφαιρίδιο, μέσο πλάτος 3-4 mm 
και μήκους 4-5 mm.
Η μοριακή σύνθεση του προϊόντος περιέχει πλέον σημαντικές 
θρεπτικές ουσίες απαραίτητες για τα πρώτα στάδια της 
καλλιέργειας των φυτών μετά τη σπορά (καλαμπόκι, σιτάρι, 
ηλίανθο, κλπ) και / ή κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταφύτευσης 
των καλλιεργειών σε ανοιχτό πεδίο (χωράφι) ή για τα οπωροφόρα δέντρα.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Σύνολο (Ν) άζωτο 10%
Οργανικό (Ν) άζωτο 3%
Άζωτο (Ν) αμμωνιακό 7%
Σύνολο (P2Ο5) Πεντοξείδιο του φωσφόρου 18%
Φωσφορικό οξείδιο (P2Ο5) 
Διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο 16%
Φωσφορικό οξείδιο (P2Ο5) Διαλυτό στο νερό 14%
τριοξείδιο του θείου (SO3) Διαλυτό στο νερό 8%
Οργανικός (C) άνθρακας βιολογικής προέλευσης 15%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό 0,06%
Φουλβικά οξέα 2%
Χουμικά οξέα 3%
Σύνολο αερόβια βακτήρια 1.082.000.000 UFC / g
Σύνολο αναερόβια βακτήρια 858.000.000 UFC / g
Σχετική πυκνότητα 0,7-0,8 kg / lt
Υγρασία 10%
pH 6-7
Συσκευασία: Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.


Αzomat 10-18+15C

Αzomat 10-18+15C Image

Αzomat 10-18+15C

ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ / ΣΕΙΡΑ ΑΖΟΜΑΤ

Φυσική διαμόρφωση: ομοιογενές σφαιρίδιο, μέσο πλάτος 3-4 mm 
και μήκους 4-5 mm.
Η μοριακή σύνθεση του προϊόντος περιέχει πλέον σημαντικές 
θρεπτικές ουσίες απαραίτητες για τα πρώτα στάδια της 
καλλιέργειας των φυτών μετά τη σπορά (καλαμπόκι, σιτάρι, 
ηλίανθο, κλπ) και / ή κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταφύτευσης 
των καλλιεργειών σε ανοιχτό πεδίο (χωράφι) ή για τα οπωροφόρα δέντρα.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Σύνολο (Ν) άζωτο 10%
Οργανικό (Ν) άζωτο 3%
Άζωτο (Ν) αμμωνιακό 7%
Σύνολο (P2Ο5) Πεντοξείδιο του φωσφόρου 18%
Φωσφορικό οξείδιο (P2Ο5) 
Διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο 16%
Φωσφορικό οξείδιο (P2Ο5) Διαλυτό στο νερό 14%
τριοξείδιο του θείου (SO3) Διαλυτό στο νερό 8%
Οργανικός (C) άνθρακας βιολογικής προέλευσης 15%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό 0,06%
Φουλβικά οξέα 2%
Χουμικά οξέα 3%
Σύνολο αερόβια βακτήρια 1.082.000.000 UFC / g
Σύνολο αναερόβια βακτήρια 858.000.000 UFC / g
Σχετική πυκνότητα 0,7-0,8 kg / lt
Υγρασία 10%
pH 6-7
Συσκευασία: Σακί 25 κιλών

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ενότητα επικοινωνία 
ή καλέστε μας σε ένα από τα τηλέφωνα επικοινωνίας.