Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Ερασιτεχνικά: Παγίδες και Απωθητικά

or empty cart

Κολλώδης δίσκος (VASCHETTE VISCHIOSE)

Κολλώδης δίσκος (VASCHETTE VISCHIOSE) Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος : 13 x 25 εκατοστά

Μια οικονομική και πολύ αποτελεσματική παγίδα για τη σύλληψη 
των αρουραίων και ποντικιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στεγνό 
είτε βρεγμένο.Επίσης δεν περιέχει δηλητήριο ή τοξικές ουσίες,
είναι πολύ φιλικό προϊόν προς το περιβάλλον.

Συσκευασία: 2 πλάκες (13 x 25) x 50 τεμάχια

Κολλώδης δίσκος (VASCHETTE VISCHIOSE)

Κολλώδης δίσκος (VASCHETTE VISCHIOSE) Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος : 13 x 25 εκατοστά

Μια οικονομική και πολύ αποτελεσματική παγίδα για τη σύλληψη 
των αρουραίων και ποντικιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στεγνό 
είτε βρεγμένο.Επίσης δεν περιέχει δηλητήριο ή τοξικές ουσίες,
είναι πολύ φιλικό προϊόν προς το περιβάλλον.

Συσκευασία: 2 πλάκες (13 x 25) x 50 τεμάχια