Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Ερασιτεχνικά: Παγίδες και Απωθητικά

or empty cart

Χρωμοτροπικές παγίδες

Χρωμοτροπικές παγίδες Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρωμοτροπικές παγίδες για την παρακολούθηση και την παγίδευση επιβλαβών εντόμων-εχθρών. Δεν περιέχει δηλητήρια ή τοξικές ουσίες. Είναι ένα προϊόν ιδανικό για την βιολογική γεωργία.Περιέχει ειδική κόλλα για την σύλληψη των εντόμων. Είναι ευέλικτες και ευλύγιστες , ώστε να προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες. Διατίθενται σε χρώματα κίτρινο και μπλε.Οι αποχρώσεις των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται έχουν μια ισχυρή
δύναμη έλξης στα έντομα-στόχους και προσδιορίστηκαν μετά από μια μακρά
και έντονη περίοδο των δοκιμών.
Το κίτρινο χρώμα προσελκύει περισσότερο τις αφίδες, αλευρώδης και γενικά όλα τα έντομα εκτός από τον θρίπα. Το μπλε χρώμα προσελκύει θρίπες.

ΧΡΗΣΗ

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια παγίδα κάθε 20 m2 .Σε περίπτωση απολύμανσης για την εξάλειψη των επιβλαβών εχθρών, συνιστάται η χρήση τουλάχιστον 1 παγίδας κάθε 10 m2.

Συσκευασία:

  • 18 φύλλα/ συσκευασία (19 x 32 cm)
  • 9 φύλλα/ συσκευασία (19 x 32 cm)

Χρωμοτροπικές παγίδες

Χρωμοτροπικές παγίδες Image

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρωμοτροπικές παγίδες για την παρακολούθηση και την παγίδευση επιβλαβών εντόμων-εχθρών. Δεν περιέχει δηλητήρια ή τοξικές ουσίες. Είναι ένα προϊόν ιδανικό για την βιολογική γεωργία.Περιέχει ειδική κόλλα για την σύλληψη των εντόμων. Είναι ευέλικτες και ευλύγιστες , ώστε να προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες. Διατίθενται σε χρώματα κίτρινο και μπλε.Οι αποχρώσεις των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται έχουν μια ισχυρή
δύναμη έλξης στα έντομα-στόχους και προσδιορίστηκαν μετά από μια μακρά
και έντονη περίοδο των δοκιμών.
Το κίτρινο χρώμα προσελκύει περισσότερο τις αφίδες, αλευρώδης και γενικά όλα τα έντομα εκτός από τον θρίπα. Το μπλε χρώμα προσελκύει θρίπες.

ΧΡΗΣΗ

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια παγίδα κάθε 20 m2 .Σε περίπτωση απολύμανσης για την εξάλειψη των επιβλαβών εχθρών, συνιστάται η χρήση τουλάχιστον 1 παγίδας κάθε 10 m2.

Συσκευασία:

  • 18 φύλλα/ συσκευασία (19 x 32 cm)
  • 9 φύλλα/ συσκευασία (19 x 32 cm)