Τα πάντα για τα γεωργικά εφόδια, λιπάσματα και χημικά προϊόντα

Ερασιτεχνικά: Λιπάσματα

or empty cart

Bluette ( Mπλουέτε )

Bluette ( Mπλουέτε ) Image

EΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μπλε λίπασμα για όλες τις καλλιέργειες.
Λίπασμα NPK 12-12-17  με Μαγνήσιο ( Μg ) και Ιχνοστοιχεία.
Η διάρκεια της χρήσης του είναι από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Bluette είναι το ιδανικό λίπασμα σχεδιασμένο για να καλύπτει τις 
ανάγκες όλων των καλλιεργειών . Η σημαντική παρουσία του αζώτου , 
φωσφόρου και καλίου είναι ιχνοστοιχεία απαραίτητα για μια υγιεινή 
και ισορροπημένη ανάπτυξη της κάθε καλλιέργειας . Το κοκκώδες σκεύασμα
επιτρέπει την εύκολη και ομοιόμορφη κατανομή του. Το άζωτο υπάρχει  είτε
σε νιτρική μορφή είτε σε αμμωνία .Εξασφαλίζει άμεση διαθεσιμότητα 
και διάρκεια . Το φώσφορο είναι υδατοδιαλυτό και άμεσα αφωμιόσιμο.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Πρέπει να διανέμεται  στο έδαφος ομοιόμορφα  στη δόση των 50 γραμμαρίων
 ανά τετραγωνικό μέτρο από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.

Συσκευασία: 
Χαρτοκιβώτιο 5 κιλά x 4 τεμάχια
Χαρτοκιβώτιο 1 κιλού x 20 τεμάχια

 

Bluette ( Mπλουέτε )

Bluette ( Mπλουέτε ) Image

EΝΔΕΙΞΕΙΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μπλε λίπασμα για όλες τις καλλιέργειες.
Λίπασμα NPK 12-12-17  με Μαγνήσιο ( Μg ) και Ιχνοστοιχεία.
Η διάρκεια της χρήσης του είναι από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Bluette είναι το ιδανικό λίπασμα σχεδιασμένο για να καλύπτει τις 
ανάγκες όλων των καλλιεργειών . Η σημαντική παρουσία του αζώτου , 
φωσφόρου και καλίου είναι ιχνοστοιχεία απαραίτητα για μια υγιεινή 
και ισορροπημένη ανάπτυξη της κάθε καλλιέργειας . Το κοκκώδες σκεύασμα
επιτρέπει την εύκολη και ομοιόμορφη κατανομή του. Το άζωτο υπάρχει  είτε
σε νιτρική μορφή είτε σε αμμωνία .Εξασφαλίζει άμεση διαθεσιμότητα 
και διάρκεια . Το φώσφορο είναι υδατοδιαλυτό και άμεσα αφωμιόσιμο.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ :

Πρέπει να διανέμεται  στο έδαφος ομοιόμορφα  στη δόση των 50 γραμμαρίων
 ανά τετραγωνικό μέτρο από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο.

Συσκευασία: 
Χαρτοκιβώτιο 5 κιλά x 4 τεμάχια
Χαρτοκιβώτιο 1 κιλού x 20 τεμάχια